O mně

Vzdělání

2023 - Skálův institut Praha, Integrovaná psychoterapie
2018 - ETF UK Praha, Diakonika, křesťanská krizová pomoc
2014 - PeDf UJEP ÚnL, Speciální pedagogika
2012 - ETF UK Praha, Pastorace a sociální práce.
2008 - PeDf UK Praha, Učitelství uměleckých odborných předmětů na středních školách a konzervatořích.
2023 ukončený certifikovaný pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii

Jsem křesťanka. Mám ráda Járu Cimrmana, hory, přírodu, cestování a koloběžku.

Moje vzory: Jan Amos Komenský, Jan Hus, doc. Jaro Křivohlavý, MUDr. Karel Nešpor, PhDr. Magdalena Frouzová.

Praxe

Ve čtyřiceti letech jsem se přestěhovala z Prahy do Litoměřic a změnila obor.
Moje cesta vedla z DTP studia (1999-2006 sazba a korektury pro vydavatelství BBart Praha)  na střední školu A. Klara v Praze (2005-2017 učitelka výtvarky, estetiky, keramiky, pletení košíků, polygrafie), do litoměřické věznice (2010-2016 dobrovolný duchovní), neziskovky Most k naději (2018-2022 programy prevence závislostí ve věznicích), věznice Všehrdy (2018-2020 kaplan) a Probační a mediační služby (2017-2022 lektor resocializačních programů). Krátce jsem působila v Potravinové bance Ústeckého kraje (2019 projektová asistentka) a organizaci  Host pro nelhostejnost (2020 doprovázení pěstounských rodin), spolupracuji se vzdělávací agenturou Seduca (od r. 2019 lektorka rekvalifikačních kursů pro pracovníky v sociálních službách).
Od 2023 rodinný terapeut CDZ Naděje Terezín.

Příběh mého loga

My lidi máme rádi příběhy...
Před třemi lety jsem byla s maminkou a kamarádkou v lázních v Bystřici pod Hostýnem. Navštívily jsme zámek, kde probíhala výstava žáků místní ZUŠ.
V rohu poslední místnosti mě zaujala sbírka velmi specifických psychedelických hlav. Vyfotila jsem si je a nešly mi z hlavy...
Utekl rok, začala jsem zvažovat soukromou praxi, promýšlet pojetí firmy a logo. Rázem mi naskočila vzpomínka na ony hlavy.
Napsala jsem do ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem dotaz po autorovi. Paní ředitelka obratem zareagovala, s naprostou jistotou věděla, o kterého žáka jde.
Dotyčného jsem kontaktovala a popsala mu svůj záměr. Nabídl mi několik hotových kreseb, nebyly ale to pravé.
Konkretizovala jsem požadavek: Musí být vidět, že mu fakt není psychicky dobře... Měl by být schoulený, zdrcený, v obličeji bledý, až do zelena...
Geniální autor okamžitě pochopil a výsledkem je ta jedinečná originální hlava v mém logu.
Jmenuje se Patrik Čech a je z Bystřice pod Hostýnem.


Praxe v psychoterapeutickém poradenství

Dlouholetá praxe (od r. 2010) s pachateli trestných činů (věznice Litoměřice, Bělušice, Všehrdy) – poradenství a nácvik zvládání silných emocí, impulzivnosti, agresivity a vzteku, domácího násilí v individuálních konzultacích a terapeutických skupinách. Soukromá praxe od r. 2022


Magistr

Bakalář

Skálův institut Praha certifikát


+420 702 143 803